Skip to main content

Tilsyn

Lykta sine konsulenter har lang erfaring med å gjennomføre ulike former for tilsyn. Konsulentene kan på kort varsel gjennomføre tilsyn, samt er fleksible med hensyn til tidspunkt for gjennomføring av tilsyn. Konsulentene kan også tilrettelegge for tilsyn ved å organisere sted, hente/bringe, bestille tolk mm.

Lykta sine konsulenter kan gjennomføre ulike former for tilsyn på en slik måte at det ikke er i strid med myndighetenes krav til myndighetsutøvelse.

  • Ved samvær; både på dag-, ettermiddag- og kveldstid, i helger og ved ferier
  • I fosterhjem
  • Som kontrolltiltak i hjemmet ved mistanke om rus, psykiatri og omsorgssvikt
  • I akuttsituasjoner